Hovedseksjon

Biblioteket

Skolebiblioteket på Rustad

Biblioteket er en læringsarena  som fremmer språkutvikling og stimulerer til nysgjerrighet, leselyst og læring. Biblioteket er også en arena for tilhørighet, og bidrar med å utjevne sosiale og digitale skiller, samt fremme personlig vekst hos den enkelte elev.

Biblioteket vårt er en forlengelse av klasserommet, samtidig som det tilbyr noe helt annet. Det kan også være en avkobling fra klasserommet, og et levende sted å komme til.

Biblioteket ligger sentralt plassert på skolen, og brukes flittig av skolens elever. Vi har stort fokus på boksamlingen. Det kasseres og kjøpes inn nye bøker kontinuerlig, slik at samlingen er aktuell og innbyr til lesing. Vi gjør elevene våre «Rustad for lesing» gjennom å eksponere dem for mye god litteratur. Vi praktiserer venteliste og hurtiglån. Rustad-elevene blir oppdratt til å levere boken så snart den er ferdig lest, slik at ventelisten ikke blir for lang. 

På Rustad har alle klasser faste timer på biblioteket hver uke. Biblioteket driftes av bibliotekar Camilla Tilrem Onstad. Hun har en Instagram-konto som heter @skolebibliotekaren. Der legges det ut stort og smått fra hverdagen i skolebiblioteket.