Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder 5–7 møter i løpet av skoleåret.

Medlemmer i Driftsstyret: 

Jorun Gulbrandsen
Periode: 01.01.20 –31.12.21 
Politisk representant

Veslemøy Kjendsli 
Periode: 01.01.20 –31.12.21 
Politisk representant

Hanne Eldby
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Politisk representant

Roger Vinje
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Representant for foresatte

Steinar Alsos
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Representant for foresatte

Claudia Barahona 
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Ansatt

Marthe Lunde
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Ansatt

Håkon Dreyer
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Vara

Kristoffer Ringerike
Periode: 01.01.20 –31.12.21
Vara

Vegard Jacobsen
Periode: 01.01.20 –31.12.21 
Vara

Møteinnkalling 2020

Møtereferat 2020