Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder 5-7 møter i løpet av skoleåret.

Medlemmer i Driftsstyret: 

Håkon Dreyer 
Periode: 01.01.18–31.12.19 
Ekstern Politisk valgt

Veslemøy Kjendsli 
Periode: 01.01.18–31.12.19 
Ekstern Politisk valgt

Hallvard Aamlid
Periode: 01.01.18–31.12.19
Ekstern Politisk valg 

Siri Jensrud
Periode: 01.01.19 - 31.12.20
Ekstern

Roger Vinje
Periode: 01.01.18–31.12.19
Ekstern

Claudia Barahona 

Periode: 01.01.17–31.12.18 
Ansatt

Kristian Antonsen
Periode: 01.01.19 - 31.12.20
Ansatt

Aina Fossum - vara
Periode: 01.01.18–31.12.19
Ekstern

Fredrik Engelstad Gullerud - vara
Periode: 01.01.18–31.12.19
Ekstern

Steinar Alsos - vara

Periode: 01.01.18–31.12.19 
Ekstern