Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Medlemmer

Telefonnr.

 

Periode

  

Type

Lars Willas Dreyer     01.01.17 - 31.12.19   Ekstern
Veslemøy Kjendsli     01.01.14 - 31.07.17   Ekstern
Katherine R. Hanssen 92648097   01.08.14 - 31.07.17   Ekstern
Grete Heltorp     01.08.15 - 31.07.17   Ekstern
Claudia Barahona     01.01.17 - 31.12.18   Ansatt
Ida Kittelsen Bertheussen     01.01.17 - 31.12.19   Ansatt
Hallvard Aamlid     01.01.17 - 31.12.18   Ekstern