Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder 5–7 møter i løpet av skoleåret.

Medlemmer i Driftsstyret: 

Jorun Gulbrandsen
Periode: –31.12.22 
Politisk representant

Roar Gravdal 
Periode: –31.12.22  
Politisk representant

Hanne Eldby
Periode: –31.12.22
Politisk representant

Rune Pram Østby
Periode: –31.12.23
Representant for foresatte

Edit Eikeland
Periode: –31.12.23
Representant for foresatte

Ernst Martin Jensen Bryde-Eriksen
Periode: –31.12.23
Ansatt

Ellen Krager
Periode: –31.12.23
Ansatt

Håkon Dreyer
Vara

Jan Petter Pettersen
Vara

Vegard Jacobsen
Vara