Vår profil

Rustad skole ligger inntil Østensjøvannet og Østmarka. Skolen har svømmebasseng og skolehage. Skolehagen er i bruk hele året. Elevene har tilgang til kunstgressbane. Om vinteren benytter elevene akebakker, skiløyper og skøytebane som en del av skolens uteområde. Skolens nærmiljø er en sentral læringsarena på alle trinn.

Skolen jobber målbevisst for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter, og satsingsområder er lesing, regning og god vurderingspraksis. Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er sentralt i lærernes faglige fokus.

Rustad skole er PALS-skole og det å skape et godt læringsmiljø er viktig hver dag. Vi vektlegger positive tilbakemeldinger til elevene både faglig og sosialt.

Aktivitetsskolen er et lærerikt, morsomt og trygt sted for elever på 1.-4.trinn. Personalet på AKS har tett samarbeid med skolens lærere, og tilbyr et variert utvalg av aktiviteter hvor elevene får både faglig støtte og fysiske utfordringer.