Hovedseksjon

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplæringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT. 

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling

  • Språk- og kommunikasjonsvansker

  • Lærevansker

  • Fagvansker

  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

  • Atferdsvansker

  • Sosiale og emosjonelle vansker

  • Funksjonshemming