Hovedseksjon

Tannlegehjelp

Barn og unge har gratis tannbehandling ut det året de fyller 18 år, med unntak av tannregulering. Barn blir regelmessig innkalt til tannhelsekontroll fra de er ca. 3 år gamle. Dersom barnet ditt trenger time hos tannlege utover regelmessige tannhelsekontroller, kontakter du selv tannklinikken i den bydelen barnet bor. Ryen Tannklinikk er skoletannlegen til Rustad skoles elever.

Ved behov for akutt tannlegebehandling, kontakt Tannlegevakten.