Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Referater fra FAU-møtene vil bli lagt ut på denne nettsiden. 

FAU ved Rustad skole består av 2 klassekontakter fra hver klasse. 

Har du innspill eller spørsmål som Rustad FAU skal ta opp, send en e-post til: rustadoslofau@gmail.com

Vi trenger dine innspill minst 7 dager før møte. Møtedatoer ligger på kalenderen på Rustad skoles nettside.

Slik jobber vi i FAU

 • Vi har jevnlige møter, ca. 8 ganger pr. år. Jf. møteplan
 • Er kommunikasjonsledd mellom skolens ledelse og alle foreldrene
 • Gir innspill og kommentarer til skolens informasjonsmateriell, budsjett, virksomhetsplan
 • Organiserer ulike grupper for å styrke skolemiljøet og Aktivitetsskolen

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren.
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har.
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen.
 • Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Arrangere sosiale samvær med foreldre, elever og lærere og organisere vennegrupper eller lignende
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.

Hjem–skole samarbeid er viktig fordi:  

 • Barn og unge trenger sterke nettverk
 • Foreldreengasjement er avgjørende for barnas trivsel og motivasjon i skolen
 • Samarbeid mellom skole og hjem skaper et bedre læringsmiljø

Så derfor: Ikke vær redde for å "bry" dere: Det kan være en god investering i barnas fremtid!

Rustad FAU på Facebook:

Rustad FAU har egen side på facebook.

Her oppfordres alle foreldre til å melde seg inn for å dele og motta nyttig informasjon. Siden er lukket, men du vil bli tatt opp i gruppen så fort som mulig.

Natteravner: 

Telefonnummer til natteravnene: 940 15 559 og 940 15 560 (Kun i bruk under vandring)
Vandringsplan; kontakt deres FAU klassekontakt
Kontaktperson: Roy Erling Karlsøen, roy.karlsoen@gmail.com, tlf. 906 10 002

FAU representanter

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU