Hovedseksjon

Strategisk plan

Hvert år utarbeider skolen en strategisk fireårsplan, som angir prioriterte satsingsområder. Våre satsingsområder for 2023 er:

  • Læringsmiljø – den gode skoledagen på Rustad
  • Skriving – grunnleggende ferdighet i skole og AKS
  • Lesing – grunnleggende ferdighet i skole og AKS
  • Regning – grunnleggende ferdighet i skole og AKS