Trivselsundersøkelsen 2021

Rustad skole

Rustad skole ble etablert i 1967. Skolen har rundt 500 elever, mer enn 40 ulike språk og ligger inntil Østensjøvannet og Østmarka. Skolen har svømmebasseng og skolehage som er i bruk hele året. Elevene har tilgang til kunstgressbane. Om vinteren benytter elevene akebakker, skiløyper og skøytebane som en del av skolens uteområde. Skolens nærmiljø er en sentral læringsarena på alle trinn.

Åpningstider AKS

Morgen: fra kl. 07:30 - 08:30 på Bjørnehiet.

Ettermiddag: fra skoleslutt – 16:30.

Stengt: Lør-, søn- og helligdager, offentlig fridager, jul og nyttårsaften samt hele juli måned.

Alle elever leveres og hentes på Bjørnehiet.

Vi er en miljøfyrtårnskole