Hovedseksjon

Spesialgruppe/7S

Barn i skogen

Vi har plass til seks elever i klassen og tre pedagoger som følger elevene gjennom hele skoledagen. Vi jobber helhetlig med like mye vekt på det faglige som det sosiale. Vi jobber ut fra en strukturert hverdag med forutsigbarhet og trygge voksne. Elevene starter skoledagen kl. 8.15 og dra hjem kl. 13.00.
Dagen starter alltid med en rolig aktivitet og deretter samlingsstund. Når samlingensstunden er ferdig og dagen er blitt forklart har vi to jobbøkter i grunnfagene med en pause imellom. Her er det differensierte oppgaver med fokus på den enkelte elevs faglige utvikling. Dette bruker vi halvdelen av dagen på. Etter økten med basisfag gjør vi praktiske ting. Noen av de praktiske tingene er «mat og helse», «kunst og håndverk» eller ut og plante i skolens kolonihage.
Onsdag har vi uteskole med faglig innhold. Turene varierer, og i år har vi hatt perioder med padling, klatring, ski, terrengsykling og mye mer. Uteaktivitetene er for at eleven kan føle mestring, men er også fine til å skape positiv relasjoner mellom elev og lærer og elevene imellom.