Ledelse og ansatte

Ledelsen

Linda Stranden
Rektor
Linda Stranden
Tlf: 23386502
Mob: 90741537

Heidi Kase
Assisterende rektor
Heidi Kase
Tlf. 23386503
Ansvar for 1. - 4. trinn

Avdelingsleder Anna Horgen
Avdelingsleder
Anna Horgen
Ansvar for 5. - 7. trinn

Vigdis Tveter
Avdelingsleder
Vigdis Tveter
Tlf: 23386504
Ansvar for adm. og AKS

Kontor

Anne Berit Helgeby
Sosiallærer
Anne Berit Helgeby
Tlf: 23386506


Førstekonsulent
Mona Wetaas
Tlf: 23386507

AKS

Baseleder 

Heidi Høynes
Tlf. 23386513

Bibliotekar


Camilla Tilrem Onstad
Tlf: 23386509

Helsesykepleier

Oda Moen Hurum
Oda Moen Hurum
Tlf.     23386517
Mob. 94022457

Pernille Brekke Harbak
Pernille Brekke Harbak 

Tlf.     23386514
Mob. 48265853