Hovedseksjon

Rustad Miljøteam

Å skape et godt skolemiljø gjøres på flere arenaer, og vi har blant annet startet skoleåret med å tilby elever fra 5. til 7. trinn, et "Etter-skole-aktivitetstilbud". Elevene kan melde seg på en av følgende aktiviteter, hver 5. uke:

  • Friluftsliv
  • Sjongleringskurs
  • Digital skoleavis
  • Henge med venner på miljørommet

Alle aktivitetene er rett etter skoletid, og de er gratis.

Rustad Miljøteam består av disse medarbeiderne:

Miljøteamets medlemmer.PNG

Rustad Miljøteam har lekseverksted for 5.-7. trinn hver tirsdag fra 14.15-15.15. På mandager og fredager har miljøteamet frokost kl. 08.00 for 7. trinns elever. Vi arrangerer aktiviteter for aktivitetsskolen i AKS-tiden. Disse tiltakene er de foreløpige regelmessige aktivitetene. Vi vil også gjennomføre flere skoleomfattende tiltak, blant annet i samarbeid med SKUP (Skoleutviklingsprosjektet). Så se opp for Rustad Miljøteam! Sammen er vi Rusta' for livet ❤️

Tommy Klemp