Helsesøster

Glade skoleelever, illustrasjon

Kontaktinformasjon til helsesøster


Helsesøster: Vanja Haug
Mobil: 95 89 71 81
E-post: vanja.haug@bos.oslo.kommune.no
Tilstede på skolen: Mandag til fredag ulik uke, og mandag til torsdag lik uke.

Helsesøster: Berit Brorson
Mobil: 48 06 66 16
E-post: berit.brorson@bos.oslo.kommune.no
Tilstede på skolen: Tirsdag, onsdag og fredag.

 Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Ved fravær skal skolehelsetjenesten gi svar på henvendelser senest neste virkedag. Uteblir svar kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på følgende e-postadresse: tina.ellevold.andresen@bos.oslo.kommune.no