Helsesøster

Glade skoleelever, illustrasjon

Helsesøster: Berit Brorson

Mobil: 48 06 66 16
E-post: berit.brorson@bos.oslo.kommune.no
Tilstede på skolen: Tirsdag, onsdag og fredag.

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Ved fravær skal skolehelsetjenesten gi svar på henvendelser senest neste virkedag. Uteblir svar kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på følgende e-postadresse: tina.ellevold.andresen@bos.oslo.kommune.no