Hovedseksjon

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten på Rustad

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: Pernille Harbak

Tilstede: mandag- fredag

Telefon: 48265853

Epost: pernille.harbak@bos.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: Oda Moen Hurum

Tilstede: mandag- fredag

Telefon: 94022457

Epost: oda.moen.hurum@bos.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: Thea Cecilie Ruud (i permisjon)

Tilstede: mandag- fredag

Telefon: 91808259

Epost: thea.ruud@bos.oslo.kommune.no

 

Postadresse: 
Helsetjenester barn og unge
Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier: Rustad skole
Stallerudveien 97
0693 Oslo

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088

Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenestens tilbud kan i perioder være noe begrenset på grunn av Covid19-pandemien. Anbefalinger fra sentral og lokal helsemyndigheter følges.