Hovedseksjon

Skolehagen

I skolehagen får elevene oppleve det som skjer i naturen på nært hold og ikke bare i teorien. Her er det tilrettelagt for små og store forskningsprosjekter. Foreldregruppas engasjement har gjort det mulig for alle klasser å dyrke sin parsell. Elevene har også glede av bærbusker og epletrær, og vi har et urtebed. Det som høstes er kortreiste råvarer for faget mat og helse på skolekjøkkenet.

Skolehagen er frodig og vakker, og den innbyr til sammenkomster av ulike slag. Den benyttes av AKS, og iblant av klassene ved ulike tilstelninger som klassetreff ol.

Hva brukes skolehagen til?

  • Oppleve naturen på nært hold og ikke bare i teorien.
  • Tilrettelagt for små og store forskningsprosjekter.
  • Alle klasser dyrker sin egen parsell.
  • Eget urtebed.
  • Kortreiste råvarer for bruk i skolekjøkkenet.
  • Innbyr til sammenkomster av ulike slag