Hovedseksjon

Elevrådet

  • Elevrådet ved Rustad skole består av to elever fra hver klasse 4.-7. trinn. Klassene velger en hovedrepresentant og en vararepresentant.
  • Elevrådet har regelmessige møter med kontaktlærer for elevrådet , og har faste oppgaver i løpet av året.
  • Elevrådet arrangerer kantine noen fredager i løpet av skoleåret.
  • Elevrådet tar opp saker med rektor, som er basert på innspill fra klassene. Mye blir gjennomført, for det er noe skolen tar seriøst. Det er viktig for Rustad at elevene blir hørt.