Sommer og skolefri!

Sommer og skolefri

Juni har bydd på talentiade, aktivitetsdag, reiselivsmesse og felles sommeravslutning. Og ikke minst den tradisjonelle fotballkampen mellom lærerne og 7. trinn! Vi har vært vitner til mye god underholdning!

I dag ble skoleåret avsluttet med fellessamling og underholdning. Det var våre flinke førsteklassinger som sto for underholdningen. Vi lot oss imponere over et variert program, med innslag av dikt, dans, trommespilling, og nydelig sang på norsk og engelsk.

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og takker samtidig for et godt og lærerikt skoleår på Rustad skole! Vi ønsker lykke til for våre 7. klassinger som går videre til ungdomsskole til høsten!  Vi andre sees til skolestart etter sommerferien, mandag 20. august.

1. trinn sto for underholdningen på siste skoledag
1B leste fine dikt
Sommersamling