FAU trenger DEG!

FAU på Rustad skole

Vi trenger deg allerede nå, slik at du er klar til å ta tak etter sommeren. Ikke bare gjør du skolen bedre, du blir også kjent med andre foreldre i nærmiljøet. Helt uvurderlig når man har skolebarn! Så husk å rekke opp hånda når det er foreldremøte. FAU er et win-win for alle parter.

I normale år har vi delt inn FAU i ulike grupper: vi har en trafikkgruppe (Rustad skole er med i et prosjekt som heter Hjertesone), vi har en utbyggingsgruppe (skolen skal bygges ut og vi har en hånd på rattet), vi har en klesgruppe (som sørger for håndtering av gjenglemte klær) vi har en AKS-gruppe, vi har en skolehagegruppe, i tillegg til at vi bidrar inn i faste arrangementer som skoleball, 17.mai, klubbkveld, høstfest. Ingen skal gjøre alt, alle kan gjøre litt, og mye kan delegeres til andre foreldre i klassen. FAU har møte hver 6.uke. 

Kanskje er du litt praktisk anlagt og tenker du at FAU ikke er noe for deg, men du har allikevel lyst til å bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet? I så fall trenger vi deg til skolehagegruppa, der du kan bidra til at skolehagen er en av byens fineste. Der er det dugnader, med grilling og masse frisk luft.

Og er det ting du lurer på, men som du ikke vil ta opp direkte med skolen. Send en mail til rustadoslofau@gmail.com

Hilsen Gry Veiby, FAU-leder.

PS og er du ikke medlem av gruppa Rustad FAU på facebook - meld deg inn! Du trenger ikke være en del av FAU for å være der, men da får du med deg det som rører seg på skolen.