Hovedseksjon

FAU Skolehagegruppa

Hvem er vi?

Skolehagegruppa består av foreldre. Gruppa er en av flere arbeidsgrupper organisert under FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). I tillegg er skolehagegruppa organisert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Der er navnet: Rustad Skolehages venner. Skolehagegruppa = styret i Rustad Skolehages venner. Styret settes primært på første FAU møte hver høst. I tillegg til styret ønskes alle foreldre som er interessert i å jobbe med skolehagen velkommen når som helst på året.

Man trenger således ikke være klassekontakt eller FAU representant for å bidra i Skolehagegruppa. Utover dette er skolehagegruppa helt avhengig av at så mange foreldre som mulig bidrar på dugnader og med engasjement rundt skolehagen for øvrig. Alle forbedringsforslag og forslag til samarbeid ønskes alltid velkommen. Se faktaboks på høyre side for kontaktinformasjon og medlemmer.

Hvorfor er vi?

Skolehagegruppa ser Skolehagen som en fantastisk ressurss for både læring og miljø. Vi ønsker å bidra til at hagen både ivaretas og videreutvikles. Det overordnede formålet er (som for alle arbeidsgruppene i FAU) å styrke kommunikasjon og samarbeid mellom hjem/foreldre og skole; både læring og trivsel for barna våre blir best gjennom samarbeid. Vi samarbeider primært med skolen via skolen sin Skolehagekomite.

Skolehagekomiteen har ansvaret for planlegging, drift og forvaltning av hagen. Komiteen jobber for eksempel med dyrkningsplaner og for å styrke knytningen mellom bruk av skolehagen og læreplaner. Skolehagegruppa og Skolehagekomiteen jobber sammen for at Skolehagen på Rustad skal bli en best mulig læringsarena for elevene.

Hva gjør vi og hvordan gjør vi det?

Vi jobber i hovedsak med:

  • bistand til skolehagens drift, f.eks gjennom dugnadsorganiseringer vår og høst
  • sikring av felles, sosiale arrangement som f.eks Høstfest og Julegrantenning
  • kommunikasjon/markedsføring av Rustad skolehage og skolehaging generelt

Skolehagegruppa administrerer facebookgruppen Rustad Skolehages venner. Alle foreldre og andre venner av skolehagen oppforderes til å melde seg inn og bidra med bilder og tekst knyttet til Skolehagens bruk, historie eller utvikling. Denne FB gruppa benyttes også som informasjonskanal for dugnader, sammenkomster og annen aktivitet knyttet til hagen. Gruppa er offentlig og åpen for alle.

Internt samhandler Skolehagegruppa primært via FAU sine faste møtedatoer. Skolehagegruppa og Skolehagekomiteen samhandler via Skolehagekomiteen sin Teams kanal; på den måten sikrer vi at skolen forvalter dokumentasjon som kan leve i lang tid fremover selv om folk skiftes ut. Ved behov møtes vi også fysisk, primært før organisering av større arrangement.

Skolehagekomiteen

Skolens representanter

Christian Bjølseth (leder) 

Sigurd Aarvig 

Skolehagegruppa