Vinnere av "Juleles 2019" er kåret

Rektor i ferd med å kåre vinnerne av Juleles

På Rustad skole har vi flere gode tradisjoner. En av dem kaller vi for "Juleles". For å delta i konkurransen må eleven oppfylle visse kriterier, som er å lese et visst antall sider i juleferien.

Fredag morgen var tiden kommet for å kåre vinnerne av "Juleles 2019". Skolens elever og ansatte ble samlet foran trappen ute i skolegården. Først så ble det trukket ut vinnere blant enkeltelever som hadde lest minst tre bøker i løpet av juleferien. Rektor utropte de heldige vinnerene: Vinz (7C), Aleeza (6B), Mari (4B) og Karsten (1A). Til jubel og applaus vant de kinobilletter og gavekort på Norli.

Så kom vi over til klassekåringen, og spenningen blant elevene var til å ta å føle på! Her er det den klassen som har høyest antall deltakere som vinner. Imidlertid må deltagelsen være på over femti prosent. På 1. - 4. trinn var det to klasser som utmerket seg, nemlig klasse 2A og 3C. Her hadde over åtti prosent av elevene lest og levert inn skjema. Også på 5. - 7. trinn var det to klasser som fikk premie, nemlig klasse 6A og 7C. Vi gratulerer! Klassene vil motta en klassepremie.

Spente elever samlet foran trappen før kåringen
Vinnere av juleles 2019
Tradisjonen tro blir det juleles på Rustad