Hovedseksjon

Sørli besøksgård

2. trinn fra Rustad skole besøker Sørli gård

På Sørli er det kaniner, høns og sauer, og det dyrkes et mangfold av grønnsaker. Siden dette er en økologisk besøksgård, går dyrene ute på beite. På gårdsbesøket fikk vi lære om bærekraftig og økologisk landbruk, og om hele prosessen fra jord til bord. Barne fikk delta fysisk i gårdslivet, og lærte om kulturlandskapet og skogen i Østmarka. 

Elevene fikk karde ull og tove sitteunderlag med ull fra sauene som er på gården. Sitteunderlagene fikk bli på gården, så alle barn kan sitte på noe varmt når de kommer. Vi fikk hilse på sauen og lærte litt om hvordan den hjelper oss å holde kulturlandskapet oppe. Vi fikk også hilse på kaniner, høner og de andre dyra som er på gården.

Tekst: Ragnhild Terese Buknotten Stautland

Elevene har laget sitteunderlag av ull
Matpause ved ildsted
2. trinn fra Rustad skole besøker Sørli gård
Gårdsbesøk
Sørli gård
Karding