Samler panteflasker for miljøet

Arrangerer pantakonkurranse

Dyrene trenger hjelp! Hjelp oss å samle flasker for å hjelpe dyrene i havet!

Elever fra 6. og 7. trinn fikk i oppgave å gjøre en bærekraftig forskjell. Det er 12 elever i gruppen, og de ble satt sammen to og to for å komme opp med idèer. Det ble stemt over de idèene som kom inn, og det forslaget som skapte mest engasjement var å samle inn flasker for å hjelpe dyrene i havet. 

Aksjonen går konkret ut på å ta med seg panteflasker hjemmefra. Klassen som samler inn flest panteflasker/penger vinner, og får heder og ære. Pengene som kommer inn skal gis til en organisasjon som rydder havet.

Før helgen ringte inn rakk vi å ta en prat med tre av de miljøbevisste elevene fra gruppen, nemlig Jakob fra 6A, og Selma og Sofie fra 7A. De oppfordrer elever, foreldre og ansatte ved Rustad skole til å bidra. På direkte spørsmål om hva målet med aksjonen er, tok Selma ordet: "Vi håper at det kommer inn såpass mye penger at det vil gjøre en forskjell. Det vil ikke hjelpe særlig dersom det bare kommer inn hundre kroner totalt. Vi må skape et engasjement slik at folk vil støtte oss!".

Fredag 10. januar kommer gruppen rundt i klassene og samler inn flasker og pantelapper.

Boken "Grønne greier" om natur og miljø og sånt kan lånes i skolens bibliotek
Hjelp oss å samle flasker for å redde dyrelivet i havet