Hovedseksjon

Reguleringssaken for Rustad skole har startet

Mann går utendørs

Oslobygg KF inviterer til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med varslet oppstart av reguleringssaken for Rustad skole. Det planlegges holdt onsdag 12. januar kl. 18:00, og skjer via Teams. For å delta i møtet, trykk på denne lenken: Klikk her for å delta i møtet

Planarbeidet som skal lede fram til en ny reguleringsplan for Rustad skole har nå startet. Hensikten med dette er å utrede mulighetene og rammene for en utvidelse av skolen. Utvidelsen skal øke elevkapasiteten fra tre til fire klasserekker per trinn, og skal løses med et frittliggende nybygg innenfor skoletomten.

Hensikten med informasjonsmøtet er å informere om reguleringsprosessen og hvordan publikum kan gi innspill til planarbeidet. Det vil bli orientert om status i prosessen, hva vi skal utrede, hvilke alternativer vi ser på, og hvordan elever, foresatte og andre interessenter kan bidra gjennom ulike medvirkningsprosesser. For mer informasjon om hva en reguleringsplan er og prosessen rundt den, eller hva som menes med medvirkning, se her:

Hva er en reguleringsplan

Hva er medvirkning