Påskebrev 2021

Påskeillustrasjon

Vi har hatt en vinter og en vårmåned på Rustad med mye uteaktivitet. Vinteren og nabolaget bød på skøyteis, marka på skiløyper og skolegården på akebakker, og våren har hentet frem fotballbanen, lekeaparater, asfalt og skog. Biblioteket har stilt opp med utlån av bøker i skolegården, og i dag ble det kåret vinnere av årets Vinterles med rekordhøy deltakelse! Vi oppfordrer til å følge med på Facebook og hjemmesiden vår, der det stadig blir lagt ut nyheter om stort og smått som skjer på skolen.

Denne perioden er vi aller mest fornøyde med å ha hatt de fleste elevene på skolen hver dag. Vi får ikke alltid til det som sto på planen, men vi sikrer at elevene er her, er sammen, lærer blant annet folkehelse og livsmestring, grunnleggende ferdigheter og mye, mye mer.

For skoleåret 2020 skårer vi bedre på de fleste punkter i Elevundersøkelsen sammenliknet med året før, med særlig oppgang innen støtte fra lærer, mestring og nedgang i elever som opplever å bli mobbet eller krenket. All ære til lærerne våre som i en tøff tid skaper trygge, gode skoledager for elevene!

Vi vil også sende en stor takk til FAU som engasjerer seg i elevenes skolehverdag og jobber for gode opplevelser for elevene blant annet i Skolehagen og i forbindelse med 17.mai. Skolen opplever et veldig godt samarbeid.

Tiden fremover

  • Fremover planlegger vi å få gjennomført foreldremøter, enten digitalt eller utendørs. Invitasjon til dette bli tilsendt ukene etter påske.
  • Vi håper også på svar fra flest mulig foreldre på Foreldreundersøkelsen slik at vi får oversikt over hvordan dere foresatte opplever skolen vår. Husk at dere kan hoppe over spørsmål som dere for tiden ikke opplever som relevante.
  • Vi vil også minne om at påmelding til sommerskolen har utsatt frist til 31.mars kl.14.  Det er mange strålende gode sommerskoleopplegg som er planlagt gjennomført på koronavennlig vis.

Vennlig hilsen ledelsen på Rustad skole

Rektor Linda     Ass. rektor Heidi      Avdelingsleder Vigdis     Avdelingsleder Siri