Hovedseksjon

Oppstart 4. januar på gult nivå

Frossen kvist

Vi følger samme plan som vi satte opp i midten av desember.

  • På gult nivå er en klasse det samme som en kohort. Det betyr at det ikke blir endringer for klassene.
  • Elevene begynner og slutter til vanlig tid.
  • Vi har allerede ulike start- og sluttider, samt friminutt på ulik tid, noe som ivaretar avstandskrav mellom kohortene.
  • Skolen har hatt forsterket renhold hele tiden, og dette fortsetter vi selvsagt med.
  • Foreldre bes i størst mulig grad om å ikke komme inn i skolegården eller i skolebygget.
  • Vi følger de råd som kommer fra myndighetene, og endrer tiltak raskt dersom vi får beskjed om det. 

Selvtester før første skoledag:

  • Vi oppfordrer alle elever og ansatte til å teste seg før første skoledag etter juleferien.
  • De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått oppfriskningsdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.

Fravær i personalet, og konsekvenser av dette:

Vi har fremdeles et forholdsvis høyt fravær i personalet både på skole og på AKS, men vi klarer å opprettholde et forsvarlig tilbud på tross av dette. Vi håper på forståelse for at vi tidvis må endre planer både på skole og AKS hvis personalsituasjonen blir mer utfordrende.

Plan for den enkelte klasse og AKS kommer fra kontaktlærere/baseleder.

Hilsen rektor Linda