Julegrantenning

Juletre

Vi tenner lys i mørketida, og korps og kor vil bidra.

Hilsen Fau ved skolehagegruppa🌱