Hovedseksjon

Velkommen til nytt skoleår!

Elever og lærer første skoledag

Oppmøte mandag 22. august

·      1. trinn klokken 10.00 (foran trappa i skolegården)

·      2. - 3. trinn klokken 08.30

·      4. - 7. trinn klokken 08.45

 

Verdt å vite

-        Alle elever møter ute om morgenen og stiller opp på faste plasser. Foreldre som følger tar avskjed ved enten B-inngangen eller ved Bjørnehiet.

-        AKS holder stengt 18. og 19.august

-        Vi fokuserer på leselekser

-        Det er alltid lærere elevene kjenner godt ute i friminutt

-        Rustad skole er Universitetesskole, dvs. at vi samarbeider tett med OsloMet

-        Skolens miljøteam tilbyr etter-skole-aktiviteter på skole og AKS

-        Vi har skolekor

-        Vi setter sammen klasser på nytt til 4.trinn

-        Vi ønsker at dere så langt det er mulig sender skoleledelsen epost fremfor å ringe (fornavn.etternavn@osloskolen.no)

-        Beskjeder og fravær til øvrige ansatte meldes via Skolemelding:

  • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgi.oslomelding.foresatte&hl=no&gl=US
  • Apple: https://apps.apple.com/no/app/skolemelding-foresatte/id1401374079

-        Rustad skole har ikke skolemelk

 

Ny skoleledelse

Heidi Kase fungerer som rektor og Anna Horgen som assisterende rektor.

Henrik Sørlundsengen har vært lærer på Rustad i mange år og vil fremover fungere som avdelingsleder med hovedansvar for oppfølging av 1.-4.trinn.

Utlysninger og faste ansettelser vil skje i løpet av høsten.

Foreldremøter

30.08. kl. 17.00 – 1. trinn
30.08. kl. 18.00 – 2. trinn
29.08. kl. 17.00 – 3. trinn
29.08. kl. 18.00 – 4. trinn
05.09. kl. 17.00 – 5. trinn
05.09. kl. 18.00 – 6. trinn
06.09. kl. 17.00 – 7. trinn
FAU-representanter velges på foreldremøter i august/september

 

Med ønske om en god skolestart, og et godt skoleår!

Hilsen ledelsen på Rustad skole

Heidi Kase, fungerende rektor

Anna Horgen, fungrende assisterende rektor

Vigdis Tveter, avdelingsleder

Henrik Sørlundsengen, fungerende avdelingsleder