En liten innføring i FAU

Voksen i lek

INFO FRA FAU
Aller først: er du på Facebook?
Meld deg inn i gruppa Rustad FAU og Rustad Skolehages venner. Her kommer masse nyttig info.

Lurer du på hva en klassekontakt gjør,
og hvorfor det er viktig med engasjerte foreldre?
Her finner du noen av svarene.

Som klassekontakt har du en anledning til å være med å:
Ø påvirke elevenes skolehverdag
Ø samarbeide med lærere og skoleledelsen
Ø holde deg informert om hva som skjer på skolen
Ø bli kjent med andre foreldre på skolen

Klassekontaktenes oppgaver
o Planlegge foreldremøter sammen med kontaktlærer
o Jobbe for et godt klasse- og læringsmiljø
o Samarbeide med de andre klassekontaktene på trinnet
og tar initiativ til sosiale aktiviteter
o Representere klassen i FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og møte i FAU
o Formidle informasjon fra FAU til de andre foreldrene i klassen

Hva er FAU?
FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) består av klassekontaktene på alle trinn. På FAU-møtene diskuterer vi ulike saker som skal sikre et trygt og godt læringsmiljø for alle elever på skolen. Vi gir tilbakemeldinger til både ledelsen på skolen og på AKS om hva vi foreldre er opptatt av og vi gir innspill til forbedringer. Det er dette medvirkning handler om, og det er derfor FAU er et lovpålagt organ og er et viktig element i skole-hjem samarbeidet.

DU TRENGER IKKE VÆRE KLASSEKONTAKT ELLER FAU-REPRESENTANT FOR Å ENGASJERE DEG! FAU har ulike arbeidsgrupper, og der kan du delta uten å være med i FAU. Synes du noen av gruppene høres spennende ut? Meld deg! Vi trenger alle gode krefter!

• Utbyggingsgruppen: skolen skal bygges ut, og denne gruppa sørger for at det blir gjort på en måte som gagner skolen og barna. Kontaktperson ingkar78@gmail.com
• AKS-gruppen: bidrar til godt samarbeid mellom foreldre og AKS. kontaktperson: anitanordli77@gmail.com
• Trafikksikkerhetsgruppen: følger opp arbeidet med trafikksikkerhet rundt skolen, og Hjertesone-prosjektet som Rustad er en del av. Kontaktperson kristian.s.aas@gmail.com
• Klesgruppen: har organisert gjennomgang av gjenglemte klær. kontaktperson: mette-karin.welle@outlook.com
• Skolehagegruppen: Samarbeider og støtter skolen i arbeidet med skolehagen. kontaktperson: hegenydal@gmail.com, FB gruppe: Rustad Skolehages venner

skulle det ellers være noe: ta kontakt med FAU på rustadoslofau@gmail.com

Gry Veiby, FAU-leder.