Elevarrangørkurs

Kulturverter på elevarrangørkurs

Kulturvertene våre heter Mehmet, Mari, Julia, Yasir, Max og Marie, og de går i 6. og 7. trinn. På kurset fikk elevene blant annet lære om hva et arrangement er, ulike typer arrangementer og om hvordan man kan være gode kulturverter når skolen får besøk av DKS-utøvere.

Elevene fikk også jobbe med en oppgave som heter "Mitt drømmearrangement", der de skulle planlegge et fiktivt arrangement. På slutten av kursdagen fikk kulturvertene våre presentere sitt drømmearrangement - og hvem vet, kanskje blir det en realitet? 

Forlater Rustad skole
Kulturvertene fra Rustad skole presenterer sitt drømmearrangement
Vi tok kollektivtransport til og fra kurset