Dugnad i skolehagen

Grønkålen står fint

Innkalling til dette årets siste dugnad i skolehagen! 

 

søndag  3/11 frå 1300 til 1600

torsdag  7/11 frå 1630 til 1830

søndag 10/11 frå 1300 til 1600

 

Tema: løv og jord og kompost

 

Oppgåver: 

- sette sammen nye, fine trillebårer 

- trille ut bark til mellomgangene

- dekke dyrkingsbeda med løv

- eventuelt noe mere luking, dersom det trengs? 

 

Andre ting: 

- fortelle om kompostering- Mini-kompostkurs: om løv og jord og sånt

- henge opp plan for neste år på skuret

 

Vi bestiller en haug med bark

 

Vi fyrer opp en grill på søndagen dersom det er vær til det. Ta gjerne med noe varmt å drikke! 

 

 

Vi vil gjerne ha mere løv, om noen har løv de ikke trenger, ta det med til skolehagen! 

 

 

Ta kontakt dersom det er noe! 

 

Skolehagegruppa