TINE Skolelyst: fleksibel bestilling av drikke til skolemåltidet

Skolelyst

På Rustad skole deler vi ut melk hver dag til de barna som abonnerer.

Du kan melde barnet ditt på skolemelkordningen ved å gå inn på skolelyst.no.

Spørsmål?
På skolelyst.no kan du finne svar på spørsmål om ordningen. Du kan også kontakte oss på telefon 513 71 510 eller på e-post: skolelyst@tine.no.