Stormøte FUG

Sammen om en bedre skole

Barn kommer i alle farger og fasonger. Det gjør vi voksne som har barn på Rustad skole også. Men én ting har vi felles på tvers av religioner, tradisjoner og nasjoner: Vi vil det beste for barna våre.

Sett av et par timer på mandag 22. oktober til et lærerikt foredrag med Kjersti Falck om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole blir best mulig. I foredraget får du gode råd og tips til hvordan du kan bidra til at skoledagen blir bedre for både voksne og barn.