Foreldreundersøkelsen 2017

Rustad skole er glade for at foreldrene våre opplever skolen som et godt sted å være for sine barn. Foreldreundersøkelsen 2017 viser gode resultater for skolen. Undersøkelsen vil bli lagt fram i FAU, SMU og DS i høst. Vi vil bli enige om tiltak som kan sikre at elevene på Rustad opplever en enda bedre skolehverdag framover.

Les mer om Foreldreundersøkelsen