Vurdering for læring - VFL

Tavleundervisning

Fire prinsipper

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Da er mål, kriterier og kjennetegn viktig.
  2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg.  Det hjelper elevene til å få oversikt over hva de kan gjøre til å forbedre seg.
  4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Det er viktig for elevenes og lærlingenes motivasjon og for at de kan justere egen læring.

Et godt læringsmiljø er en forutsetning. Arbeid med VFL er hovedsatsingsområde for skolen skoleåret 2017-2018. Skolen deltar i MOOC SkoleVFL 2.0 i regi av Høgskolen i Innlandet.