Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

Alle trinn har tilbud om leksehjelp både i egen klasse og på trinn. Kontaktlærere har 30 min i egen klasse tidlig i uken. Trinnets ressurslærere har i tillegg tilbud på trinnet. Se timeplanen for mer info, eller ta kontakt med skolen. 

 

1. trinn

 

 

Tirsdag kl. 13.30 - 14.00 med kontaktlærer

 

 

2. trinn

 

Tirsdag kl. 13.30 - 14.00 på trinn

Onsdag kl 13.30–14.00 med kontaktlærere

 

3. trinn

 

Tirsdag kl 13.30–14.00 med kontaktlærere

Onsdag kl. 13.30 - 14.00 på trinn

 

4. trinn

 

Mandag kl 13.30 –14.00 med kontaktlærere

4A tirsdag 14.00 - 14.30 og torsdag 13.30 - 14.00

4B tirsdag 14.00 - 14.30 og torsdag 13.30 - 14.00

4C tirsdag 13.30 - 14.30

 

5. trinn

 

 

Tirsdag kl 13.30 –14.00 med kontaktlærere

Torsdag kl. 14.00 - 14.30 på trinn

 

 

6. trinn

 

Tirsdag kl 14.00 - 14.30 med kontaktlærere

Onsdag kl 7.55 - 8.25 på trinn

 

7. trinn

 

Tirsdag kl 14.00 –14.30 med kontaktlærere

Onsdag kl. 13.30 - 14.00 på trinn