Om fokusfag

En og halv time i uka er avsatt til undervisning i aldersblandede grupper for elevene på 6. og 7. trinn. I disse øktene møter elevene flere fag; naturfag/ teknologi og design, IKT, teaterlek, regning, kunst og håndverk og språkfag (italiensk, spansk og fransk).

Elevene skal gjennom alle de åtte fagene i løpet av 2 år. Skoleåret deles i 4 bolker à 9 uker.

Årets fokusfag

  • Fransk
  • Spansk
  • IKT
  • Italiensk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Kunst og håndverk
  • Teaterlek