Feriepåmelding

Påmelding sendes ut senest to uker før ferie, for å få oversikt over elever som ønsker å benytte seg av AKS. Vi setter opp bemanning i forhold til antall påmeldte elever. Dersom du ikke mottar skolemelding ta kontakt med Claudia

Bjørnehiet er hovedbase i feriene. Det betyr at barna skal krysse seg inn og ut på Bjørnehiet. Alle skal ha med seg 2 matpakker og vannflaske. Det er også viktig å holde skiftetøyet oppdatert siden vi går på tur ofte og har mange uteaktiviteter.

Elever som har halvdagsplass kan benytte seg av to dager i uken i skolens ferier. Foresatte avgjør hvilke dager. 

Elever som har gratis deltagelse kan benytte seg av to dager i uken i skolens ferier. AKS avgjør hvilke dager.