Feriepåmelding

Påmelding sendes ut senest to uker før ferie, for å få oversikt over elever som ønsker å benytte seg av AKS. Barn som ikke er påmeldt kan dessverre ikke benytte seg av AKS tilbudet. Vi bemanner utifra antall påmeldte barn.

Bjørnehiet er hovedbase i feriene. Det betyr at barna skal krysse seg inn og ut på Bjørnehiet. Alle skal ha med seg 2 matpakker og vannflaske. Det er også viktig å holde skiftetøyet oppdatert siden vi ofte går på tur og har mange uteaktiviteter.

Nå i disse Koronatider leveres og hentes barn ved kryssebordet på parkeringsplassen. Skiftetøy må ligge i barnets sekk.

Elever som har halvdagsplass kan benytte seg av to dager i uken i skolens ferier. Foresatte avgjør hvilke dager. 

Elever som har gratis deltagelse kan benytte seg av de to første dagene i uken i skolens ferier. 

Påmelding til påskeferien