PALS

Vi har fokus på positiv atferd og en positiv elev syn innen hovedgruppene ansvar omsorg og respekt. Det er felles regler for hele skolen, og elevene øver på reglene. Elevene vet også hvilken konsekvens det får hvis reglene ikke følges. BRA-kort deles ut for å forsterke en positiv handling. Man samler BRA-kort klassevis og et visst antall BRA-kort utløser en belønning. BRA-kort elevene får på AKS, legges i klassepotten slik at læreren får kjennskap til positiv oppførsel på AKS.