Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforsking av ulike fenomener innen natur og teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø, som vil fremme matematiske og naturfaglige ferdigheter.