Mat og helse

Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Dette innebærer at elevene lærer om måltidsvaner og skikker. Måltidet gir elevene fornyet energi slik at de blir i stand til å delta i samspill og aktiviteter.