Språk, lesing og regning

Vi har laget en årsplan som uke for uke bygger på trinnenes årsplaner i norsk og regning. AKS vil ved hjelp av konkreter og praktisk tilnærming støtte opp under det lærerne underviser i på skolen. Hovedmålet er å øke de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning.