Fysisk aktivitet og lek

Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette innebærer daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer, samt samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner.

Vi er opptatt av læring gjennom frilek. Å bygge et legoslott krever en god dose matematisk og geometrisk forståelse. Skal du spille yatzy, og også vinne, bør du kunne både 4, 5 og 6-gangen.