Hovedseksjon

Våre satsningsområder

Aktivitetsskolen Rustad kjennetegnes ved:

 • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
 • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
 • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart.
 • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter for å kunne uttrykke følelser og meninger. Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utprøving og utforsking samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger.

Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Elevene gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.

Tilbudet speiler de fire temaene i rammeplanen: Fysisk aktivitet og lek, natur, teknikk og miljø, kunst, kultur og kreativitet og mat og helse. Se vår lokale plan og vårt aktivitetstilbudet som viser hvilke læringsstøttende aktiviteter vi kan tilby.

Læringsstøttende aktiviteter/LSA

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som undestøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk.

Lekbasert læring eller LSA aktiviteter som nevnt, skal bidra til å øke lese og/eller regneferdighetene for den enkelte elev gjennom veiledet lek. Vårt mål er at organiserte lekpregede aktiviteter skal forsterke læringen elevene har fått på skolen. Et eksempel ved en av våre LSA aktiviteter er veiledet butikklek. Det å kjøpe, betale med mynter, stå i kø, skrive handlelister, bruke regnestrategier, begreper og språkutvikling er det vi har fokus på, og jobber aktivt med barna gjennom aktiviteten.

På trinnenes ukeplaner vil det fremgå hvilket tema de læringsstøttende aktivitetene på AKS dreier seg om hver måned. AKS har også læringsstøttende aktiviteter innenfor natur, teknikk og miljø, fysisk aktivitet og lek, kunst, kultur og kreativitet samt mat og helse. De læringsstøttende aktivitetene innenfor disse målområdene i rammeplanen vil også fremkomme på ukeplanene. Se ellers den lokale planen for AKS og aktivitetsplanen for spesifisering av aktivitetene.

Av oss kan du forvente

 • Våre ansatte møter deg med et blikk og et smil når du er innom, selv om vi ikke alltid har tid til en prat.
 • Vi tar kontakt med deg hvis barnet ditt skader seg.
 • Vi oppfyller Oslostandardens forventninger.
 • Barnet ditt blir sett, hørt og oppmuntret.
 • Informasjon om hva som skjer på Aktivitetsskolen. Dette gjøres via ukeplaner, månedsbrev og nettsider.
 • Vi har læringsstøttende aktiviteter i lesing og regning.
 • Vi har et bevisst forhold til å løse konflikter.