Våre baser

Aktivitetsskolen Rustad er delt inn i 2 baser. Skoleåret 2019/2020 har vi omtrent 200 elever som er fordelt aldersblandet og klassevis på to baser. Det vil si 1-4.trinn på begge baser. Claudia Berger er baseleder på Dragehula, og Heidi Høynes er baseleder på Bjørnehiet.

Bjørnehiet

Bjørnehiet er et koselig rødt hus som ligger i enden av skolegården. Her har vi muligheten til å gå rett ut i den fine skolehagen vår. Den brukes flittig. 

På Bjørnehiet har vi ulike grupperom. Vi har byggerom, kjøkkenrom og leserom. Vi aldersblander på basene. Bjørnebarna er de elevene som i år går i 1A, 2A, 2C, 3D og 4C. Vi har to garderober som er organisert slik at vi har fordelt elevene trinnvis.

På Bjørnehiet har Heidi kontoret sitt.

Dragehula

Dette er basen som ligger i skolebygningen, rett ved svømmehallen. Denne basen ligger sentralt i forhold til alle kurs som foregår med eksterne instruktører. Vi har også datarom og gymsal i etasjen over. På denne basen finner du Dragebarna som i år går i 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A og 4B. Vi har tre garderober som er organisert slik at vi har fordelt elevene trinnvis.

Dragehula er partybasen vår. Her feirer vi blant annet Halloween og Karneval. I gangen ved basen ligger kontoret til Helsesykepleier, og rommet der vi har Kunst og Håndverk.

På Dragehula har Claudia kontoret sitt.

På basene og garderobene finner du ukeplaner for både skolen og aktivitetsskolen. Hverdagen er preget av struktur og forutsigbarhet for elevene, derfor utarbeider vi ukeplaner hver uke som alle foresatte og elever har tilgang til. Planer blir hengt opp på basene og lagt ut på hjemmesiden.

Det er bare å komme innom hvis det er noe dere ønsker å prate om, eller dere lurer på noe. Vi er avhengig av å ha en god dialog med dere foresatte slik at barna deres skal ha fantastiske dager hos oss.

Sammen driver vi AKS.

Hilsen
Claudia og Heidi

Baser

Bjørnehiet

 

Dragehula

  • Basen i underetasjen ved svømmehallen.
  • Baseleder: Claudia Berger
  • Telefon: 23386512