Siste nytt fra AKS

UTETID PÅ AKS

Minner om at vi i disse koronatider og på dette smittenivået er pålagt å være mest mulig ute.
Det betyr at vi kun vil være inne på de aller kaldeste dagene.
Dere vil få informasjon av oss, dersom fraværet av ansatte er for stort til å være inne den aktuelle dagen.
For at elevene skal ha fine dager på AKS, er det viktig at de har riktig utstyr til å være ute i all slags vær. De trenger fullt regntøy og støvler når det regner, og de trenger varme vinterklær når det er kaldt.
Vi veileder de så godt vi kan med de ressursene vi har, men viktig at dere også snakker om påkledning  hjemme.

UNDER RØDT NIVÅ, VIL AKS TILBRINGE ALL TID UTENDØRS

TELEFONTID  PÅ AKS

Baselederne er tilgjengelig på telefon og mail frem til 12:00  på sine baser.
Bjørnehiet 1.trinn
Heidi 23 38 65 13 
og
Dragehula
2-4.trinn
Claudia 23 38 65 12

I AKS tiden mellom 13:30-16:45 gjør vi dere oppmerksom på at vi kun ønsker telefoner som er svært viktige. Alle unødige samtaler tar vekk fokuset på barna.
Vi fortsetter å sende hjem elever til avtalte tider vi har med dere foresatte. Evt.kan du selv hente barnet ditt tidligere.
Mobilklokker og mobiltelefoner er fremdeles ikke tillatt.

VIKTIG INFORMASJON

Dette gjelder kun 1. og 2.trinn.  

Innføring av redusert oppholdsbetaling i hht endring i forskrift til opplæringsloven

Ny §1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO (AKS) for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at den per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Det innebærer at foresatte i husstander i Oslo med samlet årlig inntekt under kr 581 900 har rett til redusert oppholdsbetaling.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

Dokumentasjon skal leveres til Claudia med hensyn til fakturering.
(uansett om du har barn på Dragehula eller Bjørnehiet)