Siste nytt fra AKS

VIKTIG INFORMASJON

Dette gjelder kun 1. og 2.trinn.  

Innføring av redusert oppholdsbetaling i hht endring i forskrift til opplæringsloven

Ny §1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO (AKS) for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at den per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Det innebærer at foresatte i husstander i Oslo med samlet årlig inntekt under kr 581 900 har rett til redusert oppholdsbetaling.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

Dokumentasjon skal leveres innen 06.09.2020 dette med hensyn til fakturering av oktober. Blir dokumentasjon levert etter fristen skal den innføres også i etterkant.

 

 

TELEFONTID  PÅ AKS

Baselederne er tilgjengelig på telefon og mail frem til 12:00  på sine baser.
Bjørnehiet klasse 1b-2a-3a-3c-4d
Heidi 23 38 65 13 
og
Dragehula
klasse 1a-1c-2b-2c-3b-4a-4b-4c
Claudia 23 38 65 12

i AKS tiden mellom 13:30-16:45 har vi en felles nødtelefon tilgjengelig 23 38 65 12 
Vi gjør oppmerksom på at vi kun ønsker telefoner som er svært viktige.
Vi fortsetter å sende hjem elever til avtalte tider vi har med dere foresatte. Evt.kan du selv hente barnet ditt tidligere.
Mobilklokker og mobiltelefoner er fremdeles ikke tillatt.