Rutiner

Henting/ sende eleven hjem

Hvis barna skal i bursdager, vennegrupper, på besøk til medelever eller blir hentet av andre enn foresatte, må Aktivitetsskolen få beskjed. Beskjeden sendes på mail til baselederne helst før kl.13.00. Enkelte barn går hjem selv mens andre blir hentet. Det er viktig at alle barn blir krysset ut dette på grunn av sikkerhet. Vi har faste avtaler med foresatte ved a sende elever hjem og «vet selv barn» det betyr at eleven får velge selv når hun/han skal hjem. Disse faste avtalene med foreldre, skal være skriftlig til baselederne.

Gi oss beskjed på telefon om dere blir forsinket. Vi starter våre stengerutiner kl 16.35 og gjør barna klare til henting. Vi stenger kl.16.45

Beskjeder

Beskjeder som kun blir gitt til barnet vil ikke være gyldig beskjed, det sendes mail til baselederne helst før kl.13.00. Har man ikke anledning til å sende mail til baselederne innen klokka 13:00 som gjelder dagen i dag, må man ringe til barnets base og gi beskjed.

Skiftetøy

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeplass og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Vi er mye ute, uansett vær eller årstid. Det er derfor viktig at elevene har klær og fottøy som passer overens med vær og temperatur. Vi anbefaler tekstiltusj for merking direkte i klær og sko.

Uteområde

Rustad har store og fine uteområder som vi bruker flittig. Det er viktig at elevene likevel passer på å holde seg i nærheten og alltid er under oppsyn av de ansatte ved aktivitetsskolen. Ansatte skal ha på seg vest når vi er ute.

Kryssing av Paal Bergs vei når vi skal til og fra kunstgressbanen

Elever og ansatte møtes ved skuret, og så går vi samlet til kunstgresset. Er det elever som vil dit etter de andre har gått, så følges de til veien av en utevakt fra skolegården. Når elever vil tilbake til skolen, gis det beskjed over WT til utevaktene i skolegården slik at de kan møte elever ved krysseveien slik at de kommer trygt over. De eldre elevene som kan trafikkreglene, får krysse veien alene. Det er viktig at foresatte passer på at elevene kan disse reglene.