Oppholdsbetaling AKS

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet for elever kun på 1. trinn. Tilbudet gjelder fra 1. august 2019.

Dette er gratis

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke.
 • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt) AKS avgjør hvilke dager som kan benyttes.
 • Det er ikke anledning til å benytte seg av morgenåpning.

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass. (oslo.kommune.no)

Ta kontakt med baselederne dersom du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. 

 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS er:

 • Å styrke elevenes språkferdigheter
 • Å øke deltakelsen i AKS
 • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

 

Heldagsplass til redusert pris

Har man behov for at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan foresatte kjøpe heldagsplass til redusert pris. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

 

Vanlig heldagsplass

Eleven kan benytte seg av fulle dager fra morgenåpning frem til AKS stenger, inkludert alle ferier. 

Les mer om søknad om plass.

 

Halvdagsplass

 • Eleven kan være på AKS hver dag, inntil 12 timer per uke.
 • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien samt sommerferien, utenom juli da AKS er stengt) Foresatte avgjør hvilke dager. Barna må krysses inn senest klokken 10.00.
 • Foresatte får utdelt skjema fra AKS og fyller inn hvordan man ønsker å benytte timene. Endringer kan gjøres hvert halvår (1.August og 1.Januar).
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS tilsvarende timer foresatte har registert på skjema for den aktuelle dagen. 
 • Man har også mulighet til å benytte seg av morgenåpning.
 • Foresatte har anledning til å kjøpe seg ekstra dager i ferier. Ta kontakt med Claudia i forkant for faktuering.