Bildegalleri

Personvern

Det er tydelige retningslinjer rundt publisering av bilder. Vi skal fokusere på å ta bilder av aktivitetene elevene er med på og ikke av elevene. Det betyr i praksis at det vil være elever tilstede på bildene, men grunnet personvern skal vi skjerme elevenes ansikter. Alle bilder slettes etter endt skoleår.