Åpningstider

Aktivitetsskolen holder åpent fra kl. 07:30 -16:45

Aktivitetsskolen er åpen alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned, jf. forskriftene § 8.

Morgenåpning på Bjørnehiet fra kl. 07:30 - 08:30

Vi har felles morgenåping på Bjørnhiet. Det vil si at elever som har sin base på Dragehula, skal møte på Bjørnehiet. Utsyr elevene trenger å ha med seg til Dragehula, er AKS ansatte behjelplige med å få over til elevens plass. Vi har ryddetid mellom 08.00-08.15 avhengig av hvor mange elever som er på morgenåpning den aktuelle dagen. Klokken 08.20 går elever og AKS ansatte sammen ut i skolegården til skolen starter 08.30. De fleste barna spiser frokost hjemme, men hvis de ønsker å spise frokost på AKS, må de selv ha med seg matpakke/frokost. Vi tilbyr drikke.

Etter skoletid fra kl.13:30 – 16:45

Vi åpner rett etter skoletid hver dag. Når elevene kommer fra skolen skal de gå rett til basen sin og henge fra seg sekk og ytterklær. De krysser seg inn og spiser mat på basen sin. Etterpå kommer vi gang med utelek, innelek, og de kursene/aktivitetene vi har å tilby. 

Henting etter stengetid

Elever som hentes av foresatte etter stengetid (16:45) venter på sine foresatte ved kryssebordet. Den som henter må da signere på at eleven ble hentet etter stengetid. Gjentatte sene hentinger kan føre til oppsigelse av Aktivitetsskoleplassen.